Principerna är följande: • Tillförlitligheti fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser. • Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.

5877

Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför.

Synonymer: grund, basis: Sammansättningar: proportionalitetsprincipen. allmän regel som  På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik. Offentligrättsliga principer. Red. Lena Marcusson. 1151. Upplaga : 4.

Principer

  1. Värdera bil via regnummer
  2. Gogle översät
  3. Alexander widell bredbandsval
  4. Angriper grevling mennesker
  5. Sofia kacim svt

EU-domstolen har utvecklat fem grundläggande rättsprinciper inom upphandlingsområdet. Principerna är viktiga för att man ska förstå  KS designprocess utgår från sex grundläggande principer som vägleder och inspirerar vårt kreativa tänkande och samverkansbaserade fokus. Resurser Natur   Kommunens allmänna kompetens bygger på ett antal grundläggande principer. Innehåll på denna sida. Lokaliseringsprincipen; Likställighetsprincipen  Policyn och principer. Code of Conduct.

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. Synonymer: grund, basis: Sammansättningar: proportionalitetsprincipen. allmän regel som 

2019 — Grundläggande principer för offentlig upphandling Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Allmänna principer. Vad har polisen egentligen för riktlinjer att hålla sig till?

Principer

Principerna i Global Compact är integrerade i våra nya leverantörsavtal. OPs fondbolag och kapitalförvaltningsbolag undertecknade FN:s principer för 

Inom straffrätten finns det flera olika principer. Principerna kan inte användas för att ställa en viss person till ansvar för en viss gärning. Principerna kan ses som en förklaring till varför vi har straff samt hur straff utformas i lagtexten. Nedan kommer en … Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Den upphandlande enheten eller myndigheten får inte diskriminera en leverantör på grund av nationstillhörighet, vare sig  Grundläggande principer. EU-domstolen har utvecklat fem grundläggande rättsprinciper inom upphandlingsområdet. Principerna är viktiga för att man ska förstå  Tillväxtverket bedömer om projekt som sökt EU-stöd uppfyller de grundläggande principerna för projekturval.
Privat spa stockholm

Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Du som statsan-ställd måste följa dessa generella regler, men också de regler som är speci-fika för din myndighets verksamhet. Reglerna syftar till att skapa en förvalt- Lunds principer för forskningskommunikation kom förra våren. – De är ett led i ett pågående samtal hos oss på Lunds universitet, och även nationellt och internationellt. Det finns en ökad medvetenhet om forskningskommunikationens roll.

Syftet med skriften är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession.
Skatteskuld kronofogden ränta

civilingenjor jobb
vad är mobbning skolverket
byggforetag sodertalje
immateriell engelska
benign tumor treatment
vad är canvas
carl snoilsky böcker

Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling, och det är viktigt att alla verksamma vid KI förstår och tillämpar dem. Vidare måste också övriga principer och 

Röda Korsets och Röda Halvmånens verksamhet styrs av sju grundläggande principer: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet,  LatinEdit. VerbEdit.


Ged.com manager
pg nummer swedbank

Principer. Sammanhållningspolitiken bygger på fyra huvudprinciper: Koncentration. Det finns tre aspekter av denna princip: Koncentration av anslagen: Den 

grundregel, grundsats, grundbegrepp; en man med principer en man med bestämda åsikter och vanor; av princip lånar jag inte ut pengar jag har gjort det till en regel att; i princip … Vad betyder ”principer” i sammanhanget? Sinnet, Medvetandet och Tanken är naturlagar. Precis som att gravitation eller magnetism är principer som bl.a.